Wpłat należy dokonywać:

  • Na konto Stowarzyszenia: BNP PARIBAS 68 1600 1462 1892 5611 1000 0001
  • Gotówką w biurze Stowarzyszenia MOST

Tytuł wpłaty: SKŁADKA: nazwa teatru + miesiąc/e + imię i nazwisko uczestnika