KROK 1
Zapoznaj się z dokumentami:

KROK 2
Wypełnij online FORMULARZ
O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń i liczba wolnych miejsc.

KROK 3
Poniżej zamieszczone dokumenty wydrukuj, wypełnij i dostarcz pocztą na adres:
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4/1, 80-230 Gdańsk
lub osobiście pod ten sam adres od wtorku do piątku w godzinach 15.00 – 20.00