Most+
8-12 lat

PL
Zapraszamy na warsztaty dla dzieci i młodzieży posługującej się językiem rosyjskim, ukraińskim, polskim oraz angielskim etc.
Zajęcia obejmują:

 • naukę wymowy i zachowania scenicznego,
 • zdobywanie umiejętności oratorskich i aktorskich,
 • podstawy wokalu, choreografii, charakteryzacji i rzemiosła artystycznego,
 • łączenia rożnych języków w jedno przedstawienie.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

„Most+” zapewnia możliwość swobodnego wyrażenia siebie oraz rozwój twórczych możliwości i wrażliwości. Zajęcia są okazją do nawiązania nowych znajomości wśród rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz wielojęzycznej integracji.

RU
Театральные мастер-классы для детей и подростков на разных языках
Приглашаем Вас в мастерскую Театральной студии «Мост +» для детей и подростков, которые говорят на русском, украинском, польском и английском языках.
Занятия включают

 • постановку речи,
 • изучение сценического поведения,
 • навыков оратора и актера,
 • основы вокала, хореографии, грима и художественного мастерства.
 • соединение разных языков в одном представлении.

Почему стоит принять участие в занятиях?

«Мост +» дает возможность научится свободно выражать себя и развивать творческие возможности. Занятия – это возможность завести новые знакомства среди сверстников со схожими интересами и многоязычной интеграцией.

UA
Театральні майстер-класи для дітей та підлітків на різних мовах
Запрошуємо Вас в майстерню Театральній студії «Міст +» для дітей та підлітків, які говорять російською, українською, польською та англійською мовами.
Заняття включають

 • постановку мови,
 • вивчення сценічної поведінки,
 • навичок оратора і актора, основи вокалу,
 • хореографії, гриму і художньої майстерності,
 • з’єднання різних мов в одному спектаклі.

Чому варто взяти участь в заняттях?

«Міст +» дає можливість навчитися вільно виражати себе і розвивати творчі можливості. Заняття – це можливість завести нові знайомства серед однолітків зі схожими інтересами та багатомовною інтеграцією.

EN
Multilingual theater workshops for youth. We invite you to join the workshops Theater Studio „Bridge +” for children and teenagers who speaks Russian, Ukrainian, Polish or English.
 Classes include

 • learning pronunciation and stage behavior,
 • orator and actor skills,
 • vocal basics, choreography, make-up and artistic craftsmanship.
 • combining different languages in one performance.

Why is it worth to take part in the workshop?
 
„Bridge +” provides the opportunity to freely express yourself and develop creative possibilities and sensitivity. Classes are an opportunity to make new friends among peers with similar interests and multilingual integration.

Olga Ciszewska

o.ciszewska@most-gdansk.pl

Formularz uczestnctwa

Wypełnij by zapisać na zajęcia siebie lub inną osobę

poniedziałki 16.00-17.30

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4/1, Gdańsk