MOST dla biznesu

Warsztaty z budowania zespołu –  4 godziny

Warsztaty pracy z trudnym klientem – 4 godziny

Warsztaty z autoprezentacji – 4 godziny (klient indywidualny i firmowy)