MOST dla biznesu

Warsztaty z budowania zespołu –  4 godziny, prowadzenie A. Grewling-Stolc

Warsztaty pracy z trudnym klientem – 4 godziny, prowadzenie M. Kowalska

Warsztaty z autoprezentacji – 4 godziny, prowadzenie A. Grewling-Stolc; M. Kowalski (klient indywidualny i firmowy)