UGRYŹ EMOCJE

warsztaty dla klas 4-8 szkół podstawowych i klas 1-2 szkół ponadpodstawowych

integracyjne /  przeciw agresji / wzmocnienie dobrych zachowań i relacji/ praca w grupie/ akceptacja w grupie/ 

dwie godziny lekcyjne: 90 minut

prowadzenie A. Grewling-Stolc

UGRYŹ LEKTURĘ

warsztaty dla klas 1-4 szkół ponadpodstawowych

praca dramowo-teatralna z lekturą przygotowująca do egzaminu maturalnego/ oswajanie z literaturą (poezja i proza) / inscenizacje dział literackich: teatry i spektakle TV

dwie godziny lekcyjne: 90 minut

prowadzenie M. Kowalski i J. Zalewski

UGRYŹ TEATR

warsztaty dla klas 1-8 szkół podstawowych i 1-4 szkół ponadpodstawowych

warsztaty teatralne / integracja klasy / gra aktorska / eliminacja nieśmiałości i lęku

dwie godziny lekcyjne: 90 minut

prowadzenie A. Grewling-Stolc, M.Żulińska, M. Kowalski i J. Zalewski