Most+ (8-12 lat) - PL, RU, UA, EN

Instruktorka: Olga Ciszewska
Dla młodzieży w wieku 8-12 lat
Kiedy: poniedziałki godz. 16.00-17.30
Gdzie: siedziba MOST, Gdańsk ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4/1


PL
Zapraszamy na warsztaty dla dzieci i młodzieży posługującej się językiem rosyjskim, ukraińskim, polskim oraz angielskim etc.
Zajęcia obejmują:
 • naukę wymowy i zachowania scenicznego,
 • zdobywanie umiejętności oratorskich i aktorskich,
 • podstawy wokalu, choreografii, charakteryzacji i rzemiosła artystycznego,
 • łączenia rożnych języków w jedno przedstawienie.
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

„Most+" zapewnia możliwość swobodnego wyrażenia siebie oraz rozwój twórczych możliwości i wrażliwości. Zajęcia są okazją do nawiązania nowych znajomości wśród rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz wielojęzycznej integracji.

RU
Театральные мастер-классы для детей и подростков на разных языках
Приглашаем Вас в мастерскую Театральной студии «Мост +» для детей и подростков, которые говорят на русском, украинском, польском и английском языках.
Занятия включают
 • постановку речи,
 • изучение сценического поведения,
 • навыков оратора и актера,
 • основы вокала, хореографии, грима и художественного мастерства.
 • соединение разных языков в одном представлении.
Почему стоит принять участие в занятиях?

«Мост +» дает возможность научится свободно выражать себя и развивать творческие возможности. Занятия - это возможность завести новые знакомства среди сверстников со схожими интересами и многоязычной интеграцией.

UA
Театральні майстер-класи для дітей та підлітків на різних мовах
Запрошуємо Вас в майстерню Театральній студії «Міст +» для дітей та підлітків, які говорять російською, українською, польською та англійською мовами.
Заняття включають
 • постановку мови,
 • вивчення сценічної поведінки,
 • навичок оратора і актора, основи вокалу,
 • хореографії, гриму і художньої майстерності,
 • з'єднання різних мов в одному спектаклі.
Чому варто взяти участь в заняттях?

«Міст +» дає можливість навчитися вільно виражати себе і розвивати творчі можливості. Заняття - це можливість завести нові знайомства серед однолітків зі схожими інтересами та багатомовною інтеграцією.
 
EN
Multilingual theater workshops for youth. We invite you to join the workshops Theater Studio "Bridge +" for children and teenagers who speaks Russian, Ukrainian, Polish or English.
 Classes include
 • learning pronunciation and stage behavior,
 • orator and actor skills,
 • vocal basics, choreography, make-up and artistic craftsmanship.
 • combining different languages in one performance.
Why is it worth to take part in the workshop?
 
"Bridge +" provides the opportunity to freely express yourself and develop creative possibilities and sensitivity. Classes are an opportunity to make new friends among peers with similar interests and multilingual integration.


Regulamin zajęć: .pdf
Organizacja warsztatów wg wytycznych MEN, MZ, GIS .pdf
Opłaty: sprawdź tutaj


Formularz zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach MOST w roku szkolnym 2020/2021: dostępny tutaj
O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i liczba wolnych miejsc.

KONTAKT

Prezes Stowarzyszenia:
Agnieszka Grewling-Stolc
a.grewling-stolc@most-gdansk.plStowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne MOST
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4/1
80-230 Gdańsk
NIP: 9571033569

tel.: + 48 58 333 7 000
tel: +48 608 688 402

Nowy numer konta bankowego:

AKTUALNOŚCI

21
2.2021
Obóz Artystyczny MOST 2021 - od dnia 24.02. godz. 00.00 uruchamiamy zapisy. Więcej informacji tutaj kliknij po więcej...
9
12.2020
Zapraszamy na Zimowe Warsztaty Artystyczne Formularz zgłoszenia uczestnictwa -->tutaj kliknij po więcej...
19
7.2020
Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach MOST. Od września 2020 poza zajęciami teatralnymi mamy w ofercie warsztaty kuglarskie, scenograficzne oraz teatr po angielsku. Do 15 sierpnia zapraszamy do w kliknij po więcej...