Doświadczona instruktorka teatralna, od ponad 25 lat związana z teatrem. Z wyróżnieniem ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Kultury w Mikołajowie (Ukraina) na kierunkach „ Reżyser teatralny, organizator działalności kulturalno-relaksacyjnej” oraz „Kierownik amatorskiego chóru”.
Zaczynając od dzieciństwa aktywnie uczestniczyła w przedstawieniach teatralnych w rożnych miejscach swego zamieszkania (m. Symferopol/ Krym; m. Mikołajów, Odessa, Lwów, Kijów/ Ukraina). Z wyróżnieniem skończyła szkole muzyczną #1 w m. Symferopol/Krym na kierunkach „Chór” oraz „Pianino” . Również ponad 6 lat była członkiem zespołu tanecznego (latynoamerykańskie tańce).
W 2007 roku została instruktorem wokalnym oraz teatralnym w instytucjach kultury swojego miasta (Mikołajów, Ukraina). Od roku 2011 została głównym reżyserem Miejskiego Pałacu Kultury (Mikołajów, Ukraina). W tym samym roku założyła swoją grupę teatralną dla dzieci i młodzieży „Teatr plus” która funkcjonowała do roku 2017 w rodzinnym mieście jako jedna z najlepszych i najliczniejszych grup. Była jedną z organizatorek Ogólnoukrainśkiego Teatralnego Festiwalu „Jedyna Rodina” (m. Skadowśk ,Ukraina (2013,2014 rok)). Od roku 2017 mieszka i pracuje w Trójmieście, gdzie również zebrała i prowadziła grupy teatralne dla dzieci i młodzieży „Teatr plus” (w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni). Jest reżyserką i autorką wszystkich scenariuszy spektakli realizowanych przez grupy teatralne, których uczestnikami są dzieci i młodzież od 7 do 24 roku życia oraz dorośli od 24 do 80 roku życia. Od 2018 roku stworzyła przedstawienia teatralne na terenie Trójmiasta, w tym: Spektakl grupy aktorskiej w formie „Teatr Forum” na bazie Klubu mieszkańca Cafe Albert, przedstawienie teatralne z grupą obcokrajowców w pięciu językach „ Omnia mea mecum porto” na bazie Domu Sąsiedzkiego przy Oliwskim Ratuszu kultury, spektakl muzyczny „Miasteczko w pozytywce” na bazie RCNK oraz świetlicy „Sopocki Dom”.
W chwili obecnej Olga Ciszewska jest głównym reżyserem i organizatorem dwóch zespołów teatralnych: „Teatr Cienia” (Dom sąsiedzki przy ORK) oraz „Teatr Uszu” (przy Klubie mieszkańca Cafe Albert). Pracuje jako nauczyciel języków: angielskiego, rosyjskiego oraz ukraińskiego. Jest animatorką w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie Klub mieszkańca Cafe Albert oraz uczestniczy jako prowadząca teatralne warsztaty w różnych projektach Trójmiasta (Międzynarodowy projekt „Move on”, Teatralne półkolonie „Grzeczna rybka” , Kurs Kreatywnego pisania „Wrzeszcz pisze” etc.)
Posiada nagrodę jako „Najlepszy reżyser” Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu m.Lwów w 2015r oraz 2016 r., certyfikat Międzynarodowej szkoły „TEATRON” 2016 r., dyplom specjalista arteterapii (dramo terapia, bajko terapia, bębno terapia), dyplom specjalista z „Teatru forum” oraz „Teatru improwizacji” , Podziękowanie od prezydentów miast Mikołajów i Lwów „za wkład osobisty w rozwój dziecięcej twórczości”. Jest aktywistką ruchu o idee „Zero waste”.